Drukuj
Kategoria: Beneficient

Adres obiektów budowlanych, których dotyczy program funkcjonalno-użytkowy

Budynki prywatne oraz budynki użyteczności publicznej, w których planowany jest montaż instalacji solarnych i kotłów centralnego ogrzewania zlokalizowane są na terenie gminy Włodawa, powiat włodawski, województwo lubelskie.

mapa

mapa2

 

W ujęciu ilościowym realizacja przedmiotu zamówienia rozkłada się na poszczególne miejscowości:
1. Orchówek – 90 instalacje solarne (w tym 1 w budynku użyteczności publicznej) + montaż 12 kotłów c.o. na biomasę,
2. Okuninka - 39 instalacji solarnych (w tym 1 w budynku użyteczności publicznej) + montaż 4 kotłów c.o. na biomasę,
3. Sobibór - 8 instalacji solarnych + montaż 2 kotłów c.o. na biomasę,
4. Szuminka - 10 instalacji solarnych + montaż 2 kotłów c.o. na biomasę,
5. Suszno – 102 instalacji solarnych + montaż 19 kotłów c.o. na biomasę,
6. Różanka – 26 instalacji solarnych (w tym 1 w budynku użyteczności publicznej) + montaż 4 kotłów c.o. na biomasę,
7. Korolówka – 17 instalacji solarnych (w tym 1 w budynku użyteczności publicznej),
8. Korolówka Kolonia – 5 instalacji solarnych

9. Żuków – 8 instalacji solarnych (w tym 1 w budynku użyteczności publicznej) + montaż 2 kotłów c.o. na biomasę,
10. Żłobek – 8 instalacji solarnych + montaż 5 kotłów c.o. na biomasę,
11. Krasówka – 6 instalacji solarnych,
12. Stawki – 19 instalacji solarnych,
13. Luta – 3 instalacje solarne.

Dane adresowe budynków, w których planowany jest montaż instalacji solarnych i kotłów c.o. przedstawiają załączniki do PFU Nr: 1A, 1B, 1C, 1D.

Nazwy i kody CPV robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110-1 Instalowanie kotłów
45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła