Koszty do ogrzania budynku:

Powierzchnia budynku (m2)
Standard energetyczny budynku

Koszt podgrzania wody:

Ilość osób korzystających z ciepłej wody
Zapotrzebowanie wody na osobę (l)
Liczba dni w roku korzystania z wody
Temperatura wody (°C)
Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej

Rodzaj energii Źródło energii Koszty eksploatacji systemu grzewczego
PLN/rok netto
Ogrzewanie
CO
Ciepła woda
CWU
Łącznie
(CO+CWU)
Drewno opałowe Kocioł na zgazowanie drewna 1421 zł 516 zł 1938 zł
Kocioł na pelety 1878 zł 536 zł 2413 zł
Energia elektryczna Grzejniki elektryczne (taryfa G12) 5256 zł 1193 zł 6450 zł
Pompa ciepła (taryfa G12) 1168 zł 398 zł 1566 zł
Węgiel kamienny Kocioł na miał 1729 zł 471 zł 2200 zł
Kocioł na "ekogroszek" 1660 zł 565 zł 2225 zł
Kocioł na "ekogroszek" + bojler elektryczny 1660 zł 1018 zł 2678 zł
Gaz ziemny Kocioł starego typu, stałotemperaturowy 3598 zł 953 zł 4552 zł
Kocioł niskotemperaturowy 2963 zł 715 zł 3678 zł
Kocioł kondensacyjny 2311 zł 572 zł 2883 zł
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 2311 zł 229 zł 2540 zł
Olej opałowy Kocioł niskotemperaturowy 4513 zł 1288 zł 5801 zł
Kocioł kondensacyjny 3782 zł 949 zł 4731 zł
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 3782 zł 380 zł 4162 zł
Gaz LPG Kocioł kondensacyjny 4767 zł 1182 zł 5948 zł
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 4767 zł 473 zł 5239 zł

Przyjęte sprawności potwierdzone w praktyce.

Objaśnienia do obliczeń kosztów eksploatacji systemów grzewczych:

Wartości opałowe paliw gazu ziemnego 10,29 kWh/m3, gazu płynnego 25,6 kWh/m3, oleju opałowego 10,09 kWh/dm3, miału węglowego 5,83 kWh/kg, ekogroszku 6,94 kWh/kg, drewna 3,4 kWh/kg, peletu 5,36 kWh/kg

Sprawność dla kotłów na paliwa stałe w trybie podgrzewania wody ciepłej, ulega zmniejszeniu poza sezonem grzewczym. Zwiększają się wówczas straty postojowe i rozruchowe dla kotła. W trybie podgrzewania wody dla kotła kondensacyjnego i pompy ciepła ulega obniżeniu w wskutek podwyższenia temperatury roboczej.

Przyjęto że instalacja solarna,pokrywa 60% rocznego zapotrzebowania ciepła dla podgrzewania wody. W opcji współpracy kotła z bojlerem elektrycznym przyjęto, że bojler pracuje przez 5 miesięcy – poza sezonem grzewczym bez udziału kotła.

Powyższy kalkulator określa przybliżone koszty ogrzewania.

Źródło danych i obliczeń oraz prawa autorskie www.vaillant.pl