Kalkulator oszczędności:
 

Niniejszy kalkulator służy do porównania kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej energią elektryczną oraz energią słoneczną. Można również zobaczyć teoretyczne oszczędności jakie płyną z użytkowania instalacji solarnej. W poniższe pola należy wpisać aktualne wartości (dane domyślne są jedynie wartościami przykładowymi).
Zamiast przecinków proszę wstawić kropki!

Koszt podgrzania 1L wody prądem (zł)
Koszt podgrzania 1L wody solarami (zł)
Średnie dzienne zużycie wody
Ilość zużytej wody w ciągu roku (L)
Koszt podgrzania 100L wody prądem (zł)
Koszt podgrzania 100L wody solarami (zł)
Oszczędność pieniędzy na 100 L (zł)
Oszczędność w %
Roczna oszczędność (zł)