Drukuj
Kategoria: Szczegóły projektu

Zakres przedmiotu zamówienia w ramach zadania „Wykonanie instalacji solarnych w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej oraz montaż kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych na terenie gminy Włodawa realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj" obejmuje:


1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu 336 instalacji solarnych dla budynków prywatnych wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1B.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu 5 instalacji solarnych dla budynków użyteczności publicznej wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1D.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu 50 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę dla budynków prywatnych wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1C.
4. Zainstalowanie wg opracowanych projektów 336 szt. instalacji solarnych w budynkach prywatnych oraz 5 szt. instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej.
5. Zainstalowanie wg opracowanych projektów 50 szt. kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych.
6. Próby, regulacja instalacji,
7. Rozruch technologiczny instalacji solarnych
8. Rozruch technologiczny kotłowni.
9. Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych i kotłów c.o. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.
10. Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

Elementy instalacji solarnych usytuowane będą na terenie nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych, do których gmina posiada prawo dysponowania na podstawie pisemnej zgody właściciela, wyrażonej w zawartej umowie.

Według danych uzyskanych z ankiet od mieszkańców kolektory słoneczne usytuowane będą na dachach budynków oraz na elewacjach. W sporadycznych sytuacjach, jeżeli nie będzie technicznych możliwości montażu kolektorów na dachach lub elewacjach, dopuszcza się ich montaż na gruncie.